• Успешна 2023/24 учебна година!
  Успешна 2023/24 учебна година!
 • 100 ГОДИНИ ОУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
 • НАШИТЕ ДЕЦА СА НАШАТА ГОРДОСТ!
  ОУ "Св. Паисий Хилендарски "
  НАШИТЕ ДЕЦА СА НАШАТА ГОРДОСТ!
 • НАШИТЕ ДЕЦА СА НАШАТА ГОРДОСТ!
  100 ГОДИНИ ОУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
  НАШИТЕ ДЕЦА СА НАШАТА ГОРДОСТ!
 • 100 ГОДИНИ ОУ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
  100 ГОДИНИ ОУ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ОУ "Св. Паисий Хилендарски" е открито на 17 ноември 1920 година, а през 1939 година се открива прогимназията в училището.

На 24 май 1936 година за пръв път на гарата е празнуван  денят на народните просветители Св. Св. Кирил и Методий., а през месец септември училището започва да носи името Народно първоначално училище ‟Отец Паисий”. 

На 75-годишния юбилей училището се преименува на „Св. Паисий Хилендарски“.

Днес училището е под ръководството на Авелин Драганчев, дългогодишен преподавател по физическо възпитание и спорт .

 

Нашите деца - нашата гордост!