Прием в ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Прием в ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2022/2023 учебна година .