История

История

ИСТОРИЯ НА ОУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Училището в град Горна Оряховица е открито на 17 ноември 1920 година. Поради липса на сграда учебните занятия са се водили в частна постройка. До тая дата учениците от гарата са се учили в близкото училище в Калтинец. За учител на новооткритото училище е командирована учителката от калтинското първоначално училище Елена Георгиева. На 9 декември 1920 година встъпва в длъжност друга учителка – Иванка Гайдова.

През лятото на 1921 г. се строи сградата на училището и през зимата на същата година започва редовно водене на учебни занятия в нея. На 28 април 1928 година училището е затворено поради земетресението. До учебната 1929/1930 година учебните занятия са се водили от трима учители.

На 25 ноември 1934 година се поставя началото на родитело-учителското сдружение и е създадена ученическа трапезария за бедни ученици с безплатно хранене.  През 1939 година се открива прогимназията в училището с директор Иван Василев.

На 24 май 1936 година за пръв път на гарата е празнуван  денят на народните просветители Св. Св. Кирил и Методий. През септември същата година училището се нарича народно първоначално училище ‟Отец Паисий” в град Горна Оряховица.

През 1948 за директор е назначен Аврам Василев Аврамов. Като директори са работили Петър Цветанов до 1970 година, Антон Рашков до 1988 година. През този период е построена новата сграда на училището и извършен цялостен ремонт на отоплителната система.

От 1988/1989 година до 2010 година директор на училището е Светозар Иванов Кожухаров, като през 1989 година на третия етаж едната стая е преустроена в компютърна зала. На 75-годишния юбилей през 1995 година училището се преименува от „Отец Паисий”  на „Св. Паисий Хилендарски“. През учебната 1990/1991 година се изгражда топлата връзка между основната сграда и физкултурния салон и оградата на двора на училището. През учебната 2002/2003 година след закриването на ОУ „Христо Ботев“ в квартал Калтинец, учениците се записват да учат в „Свети Паисий Хилендарски“. През учебната 2005/2006 година е подменена дограмата на училищната сграда, а след няколко години са подменени черните дъски с бели.

От 2010 до 2015 година директор е Криси Кирилова Аврамова. Благодарение на работата по проекти бе изцяло ремонтиран компютърния кабинет и обзаведен с 11 нови компютъра, проектор и интерактивна дъска. През 2012 година със съдействието Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ бе извършен ремонт на класната стая на първи клас. От общината по проект „Танцуваме, играем и учим заедно“ са дарени български и ромски народни носии.

От  2015 до  2017 година е назначена за директор на училището инж. Маргарита Атанасова. Продължава участието на ученици в различни проекти финансирани от ЕС.

Между март 2017 и юли 2019 длъжността директор се заема от Авелин Драганчев,  а през учебната 2019-2020 г. от Даниела Генова.

 

Днес училището е под ръководството на Авелин Драганчев, дългогодишен преподавател по физическо възпитание и спорт.