Адм. услуги

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Св. Паисий Хилендарски“ 

адрес: гр.Горна Оряховица , ул. „Съединение “ №19
имейл: info-300205@edu.mon.bg
телефон: 0618/ 6 72 71 –директор

работно време на канцелария:

8:00 – 12:00 часа   и 13:00 – 16:30 часа


Мерки за борба с измамите и корупцията

Информация за прилагане на ефективни пропорционални мерки за борба с измамите, с корупцията, както и мерки за ефективно избягване на конфликт на интереси и определяне на подходящи мерки за намаляване на риска от измами

Научи повече