Обществен съвет

Членове на Обществения съвет към ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

 

Галина Тодорова - главен специалист "Социални дейности и образование", Община Горна Оряховица - председател

Радослав Радев - протоколчик 

Даниела Златкова Данаилова - член

Гинка Василева Николчева - член 

Марияна Радкова Златанова - член