Обучение от разстояние в електронна среда

Обучение от разстояние в електронна среда

В тази секция ще намерите актуална информация за обучението от разстояние в електронна среда

 

Обучението в ОУ "Св. Паисий Хилендарски" към настоящият момент се осъществява в ДНЕВНА - присъствена форма, която се провежда в рамките на установените с режима на училището учебни дни /чл.106 от ЗПУО/.