Обществен съвет

Обща информация

Силвия Василева - старши експерт култура и младежки политики към  на Община Горна Оряховица - председател

Мария Янакиева - протоколчик 

Юлияна Атанасова - член

Гергина Димитрова - член 

Гиргина Николова - член