Резултати от избора на обществен съвет към ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Резултати от избора на обществен съвет към ОУ "Св. Паисий Хилендарски"